velitelstvi2fl7fl12fl

OD VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH SE OČEKÁVÁ DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ HODNÉ ČLENA,
POTAŽMO DŮSTOJNÍKA PONORKOVÉ ZBRANĚ (tzn. bez osočování, nadávek a sprostých slov,
přijímání porážek bez napadání soupeře...) A ČESTNÉ VYSTUPOVÁNÍ
 

NEZNALOST PRAVIDEL NEOMLOUVÁ


Silent Hunter 3 + patch 1.4b + The Grey Wolves mod  v1.1a + Die Kapitäne PLUS Pack
PRAVIDLA PRO ZALOŽENÍ FLOTILY

1. Je potřeba alespoň 4 členů  a maximálně 16
2. Poté je otevřeno téma pro danou flotilu
3. Je zapotřebí zvolit velitele a ten následně svého zástupce
4. Nahlásit označení a typ ponorky pro každého člena dle dané flotily a reálných historických údajů
dodatek:
-označení lze měnit neomezeně s ohledem na typ ponorky
- typ ponorky lze měnit, při přestupu do jiné flotily, jednou za půl roku či po odjetí 20 patrol jedním typemPRAVOMOCI A POVINNOSTI VELITELE

- velitel zodpovídá za organizaci, chod a pořádek ve flotile
- musí včas informovat členy flotily o utkáních a jiných akcích
- je povinen informovat velitelství o proběhlých kláních a pořizovat z nich záznam
- má právo přijímat, vyloučit, povýšit či degradovat členy flotily
- v nejasných otázkách má právo veta


FUNKCE ZÁSTUPCE

- funkce zástupce je totožná s funkcí velitele v případě, že velitel je z nějakého důvodu nepřítomný - zároveň ale také pomáhá veliteli v organizaci, chodu a pořádku ve flotile i za jeho přítomnosti
- vyloučit, povýšit či degradovat členy flotily

TRÉNINK

- tréninky se nepočítají do celkové statistiky
- počet a délka tréninků jednotlivých flotil je neomezen
- pokud bude trénink probíhat, pak tento trénink nesmí nijak zasahovat do průběhu již probíhajícího ligového zápasu ani omezovat přípravy a start chystaného ligového zápasu.

Zvláštní okolnosti
- při testování nové mapy, taktiky, verze hry a podobně se výsledek nepočítá do statistik

PRAVIDLA TURNAJE Die Kapitäne

- turnaj je vždy jeden na měsíc a začíná od prvního čtvrtku daného měsíce na síti UBI  *
- každá hra je pod hlavičkou Die Kapitäne a heslo dle zakládajícího / serveru
- počet kol turnaje je dle týdnů v měsíci a vždy jsou dvě hry na jedno kolo
- počet map je dle počtu týdnů v měsíci a vždy je jedna mapa na týden. Takže jedna mapa na dvě hry
- každý námořník se může zúčastnit vždy jen jedné hry z kola týdně
- jen z turnajů se počítá BRT
- statistiky na stránkách flotil jsou průběžně upravovány 

* je nutné sjednocení nicku na fóru a na UBI. Rozdílné nicky NEBUDOU započítávány do výsledků !!!KOLA
- jedno kolo se skládá z dvou her a to ve čtvrtek (21:00) a neděli (19:30)
- zúčastnit se lze formou registrace zde. Poměr flotil na hru je maximálně 4:4 a minimálně 2:2
- pokud se nedají dohromady na jedno kolo alespoň 2:2 je třeba pozorovatele či se daná hra nekoná a zaniká
- v jeden den se dají odehrát dvě hry(4:4 a 4:4, 4:4 a 3:3 , 3:2 a 3:2...apod.), tím pádem jedna z her pro dané kolo zaniká
- ti co hrají v první hře, již nehrají v hře druhé pro dané kolo

FUNKCE SERVER
- server je člověk hostující hru
- server pořizuje záznam ze hry, dohlíží na fair play, navrhuje hlasování a celkově nese zodpovědnost za danou hru
- v případě  přítomnosti vyšší hodnosti než  je server sám, lze některé povinnosti rozdělit dle dohody

POZOROVATEL
- pozorovatel musí být buď zcela nezávislý člověk na lize a nebo člen flotily(nejlépe velitel či zástupce), která je v dané hře v menšině
- pozorovatel pořizuje záznam ze hry a dohlíží na fair play

MAPY
- počet možných map je neomezený, ale počet map na turnaj je dle počtu týdnů v měsíci
- každá z map je vždy pro obě hry v týdnu/kole stejná

seznam používaných map:
UncleSam 
Tanker Escort
Operace Torch
Operace Torch part 2
Hunt or Hunt
Carrier in the polar sea
PQ-16
PQ-17
OS-33
Operace Pedestal
HX-229

úplný seznam ZDE


OBTÍŽNOST

- je to upravená obtížnost - viz níže
mimo jiné automatické zaměřování 
(pro ty, které by  manuál odrazoval)

[Hard]
LimitedBatteries=true
LimitedCompressedAir=true
LimitedO2=true
LimitedFuel=true
RealisticVulnerability=true
RealisticRepairTime=true
RealisticShipSinkingTime=false
ManualTargetingSystem=false
NoMapUpdate=false
RealisticSensors=true
DudTorpedoes=true
RealisticReload=true
NoEventCamera=true
NoExternalView=false
NoStabilizeView=true
NoNoiseMeter=true
NoWeaponOfficerAssist=false 


- roky 1941 až 1945
- omezená torpéda DOHRÁVÁNÍ

- v případě pádu serveru nebo většiny zúčastněných se výsledek zápasu stornuje a nepočítá se do statistik (je anulován)

- zápas (v případě pádu hry)  se nestornuje v případě, kdy většina ponorek vystřílela svá torpéda nebo v případě, že všechny ponorky se ocitly za konvojem a znovu zaujetí pozice by bylo nepravděpodobné, nemožné či časově velmi náročné.

- je nutné, aby nikdo nebyl pod útokem
- ukončení hry je vždy po hlasování a to dle

8:0 = okamžité ukončení hry
7:1 = 10min do ukončení
6:2 = 20min do ukončení
5:3 = 30min do ukončení 
4:4 = 40min do ukončení

dodatek: za anulovanou hru je možné navrhnout náhradní termín, kdy se odehraje náhradní hra

DOBÍJENÍ  TORPÉD  Z  EXTERNÍCH  REZERV  a  STŘELBA Z DĚLA
- není povoleno


POTOPENÍ "SOUPEŘOVI" LODĚ ANEB "DUPLE" ÚTOK

ČI CHYBNÝ ÚTOK  A  "DORÁŽENÍ"

V připadě "duple" útoku (útok(výbuch torpéda/torpéd) na stejnou loď v krátkém časovém intervalu (v sekundách - ne minutách), kdy je evidentní, že to ani z jedné strany nebyl záměr)
- patří BRT tomu, komu jej přičte hra, tedy tomu kapitánovi, který první loď zničí

V případě "chybného" útoku (zasažení, potopení silně poškozené lodě jiného hráče)
- se celé BRT odečítá ve prospěch původního kapitána

V případě dohodnutého "dorážení" (předem (tedy před samotným potopením lodě) dohodnuté dělení či vzdání se BRT kapitánů ohledně vzájemné pomoci při potopení lodě)
- se BRT rozděluje dle počtu kapitánů, podílejících se na potopení lodě nebo dle dohody kapitánů - BRT propadá, pokud je ten z kapitánů, kterému se loď připsala KIA, stejně tak se BRT nerozděluje, pokud je  jeden či více kapitánů KIA a ponechává si ho plně kapitán (či kapitáni), který přežije.

Silně poškozená loď
- za silně poškozenou se bere loď, která buď značně kouří, je značně nahnuta (prostě "nabírá" vodu), značně zpomalila či stojí nebo představuje kombinaci těchto příznaků
- loď, která nevykazuje žádný z těchto příznaků je volná bez ohledu na počet předchozích zásahů jiného kapitána

dodatek:
- pokud si chybného útoku všimne hostující sám, automaticky vydává napomenutí a po hře přepisuje BRT
- ve všech připadech je třeba nahlásit přesné BRT lodě a jména kapitánů dozorujícímu a ten následně velení
- opakované zaměření nějakého hráče pouze na potápění poškozených lodí by vedlo k vyloučení !
- všeobecně platí, že pokud loď pluje a je třeba jen lehce poškozena je slušností se nejprve zeptat, zda je volná


PENALIZACE ZA ZTRÁTU PONORKY - KIA

- v případě ztráty ponorky se odečítá BRT dané ponorky od skóre BRT námořníka a nepočítá se případně jím získané BRT z dané patroly ani jemu ani jeho flotile
za ztrátu ponorky se počítá:
- zničení nepřítelem (loď, ponorka, letadlo) a jeho zbraněmi
- zničení důsledkem tlaku
- odpojením v průběhu útoku nepřítele
za ztrátu ponorky se nepočítá:
- spadnutí hry
- případ prokázaného KILLu


PENALIZACE ZA POTOPENÍ PONORKY - KILL

- v případě potopení ponorky se odečítá BRT dané ponorky od skóre BRT námořníka
- při opakovaném či úmyslném potopení ponorky může být penalizace v podobě odečtení části BRT (válečná tonáž), veškerého BRT či vyloučení
STATUS

- status kapitána se mění dle:

Dienstfrei  - neomezeno, nepočítá se do celkového stavu flotily
- tento status námořník získá, pokud:
a) námořník není aktivní - nesplňuje limit povinných patrol,
avšak má alespoň jednu patrolu a plusové BRT
b) návrat do aktivní služby není pravděpodobný (časové nebo technické důvody apod. nebo námořník hrubě porušil pravidla a byl vyloučen)

dodatek: námořník se statusem "mimo službu" přichází o označení své ponorky, avšak dále se uvádí v jeho statistikách)


Reserve  - maximum na flotilu: 4, nepočítá se do celkového stavu flotily
- tento status námořník získá, pokud:
a) námořník není aktivní - nesplňuje limit povinných patrol,
avšak má alespoň jednu patrolu a plusové BRT
b) po dohodě s velitelem flotily (časové důvody, atd.)

dodatek: limit povinných patrol určuje velitel flotily a může být u každé flotily jiný
- námořník se statusem "v záloze" si ponechává označení ponorky
- námořník se statusem "v záloze" nemůže nastoupit na hru, pokud je server a stav jeho flotily plný, resp. aktivní status má před ním přednost
- námořník se statusem "v záloze" se může vrátit do odpovídajícího aktivního statusu pouze pokud jeho flotila nemá plný stav, v případě, že flotila má plný stav, může požádat o převelení k jiné flotileKadett
počet patrol: 0
+ potopená BRT: 0

Kapitän
počet patrol: 5
+ potopená BRT: 50.000

Elite
počet patrol: 25
+potopená BRT: 500.000

Veteran
počet patrol: 50
+potopená BRT: 1.200.000

© 2007 - 2009 Die Kapitäne